Mundo post-idea

Cara a onde imos cando as nosas fontes de inspiración quedan obsoletas?

Selingkuh Tak Sampai - 2004 - Agus Suwage

Durante milenios, a civilización humana viu suceder infinidade de cambios de paradigmas, de grandes ideas. Na Modernidade, o hegeliano espírito do mundo, a morte nietzschana de Deus e a teoría do ser de Heidegger trazaron o camiño da postmodernidade cara ao dispositivo de Foucault, o final da historia de Fukuyama, a deconstrución de Derrida e o rizoma de Deleuze e Guattari. E con todo, mentres todos tiñamos asumido que se seguirían concibindo grandes ideas durante moito tempo, nos últimos anos parece que as nosas fontes de inspiración quedaron obsoletas. Hai unha crecente comprensión sobre o feito de que, de súpeto, deixaron de producirse ideas realmente novas e creativas. Ninguén sabe por que.

A seca conceptual non podería chegar nun momento máis inoportuno que este. Sete mil millóns de nós estamos pasando pola crise ecolóxica, financeira, política e espiritual máis severa de toda a nosa historia. Esta vez, a catástrofe á que nos enfrontamos non afecta a unha soa rexión ou a unha soa nación, nin tampouco a un continente … O máis terrorífico é que nos afecta a todos de xeito global e simultáneo. É probable que se non conseguimos saír por nós mesmos deste declive, vexámonos condenados a unha idade de mil anos de escuridade e horror … Un tempo en que a terra véxase arrasada por un capitalismo autoritario, unha brutalidade e un caos de tal magnitude que fará parecer os xenocidios e os holocaustos do século pasado como meros preliminares. Non soamente estanse esgotando as ideas; estásenos esgotando o tempo.

Agora máis que nunca necesitamos un avance creativo e ideas alternativas rompedoras que permitan cambiar o campo do pensamento, mostrando saídas, abrindo posibilidades e salvándonos potencialmente. Necesitamos disidentes de medios alternativos que terminen co virus comercial que infecta toda a nosa información. Necesitamos unha nova colleita de estudantes de economía que se rebelen fronte aos seus profesores, derroquen o paradigma neoclásico e substitúano por outro novo, baseado nun modelo de Economía de Custo Real. Necesitamos novos e poderosos xeitos de desmantelar o poder corporativo e aos seus representantes. E aquí xorde o maior reto de todos: como facer estalar a revolución social, unha insurrección da vida cotiá que se estenda a través do planeta xusto a tempo para evitar a catástrofe definitiva?

É posible que o noso abandono do mundo natural e a migración a gran escala cara ao ciberespazo corte as nosas raíces e háxanos entumecido tanto as neuronas ata o punto que non se poidan reparar. Poida que atopémonos no medio dun colapso mental irreversible da raza humana, un colapso irreversible parecido ao do ecosistema do noso planeta. Esta espiral psico-ecolóxica pode acabar connosco. É quizais demasiado tarde?

Pero o tema que nos ocupa na entrega #99 de Adbusters non trata sobre desesperación, senón sobre esperanza e revolución e como vivir a vida sen tempo morto … Trátase de tentear o terreo e discernir se podemos reunir a enerxía psíquica para efectuar un xiro radical

cara ao salvaxe,
Kalle Lasn e Micah White

Translated by the Translator Brigades[email protected]