La gent s'està despertant

Catalan translation of "People Are Waking Up"

Nylon, March 2009

This article is available in:

Estan desitjosos d’implicar-se i ho estan fent. Els seus desitjos de canviar el món estan passant de ser el potser d’un dilluns pel demà a esdevenir accions tangibles. Estan començant a entendre l’activisme no com quelcom que es fa a través de trobades i protestes sense ànim de lucre, sinó com una manera de viure, una elecció personal i espiritual. Al cap davall, és la decisió de rebutjar la deriva de la nostra cultura cap al narcisisme. És una visió que rebutja la moderna filosofia de consum segons la qual la felicitat prové de l’acumulació de bens materials i de la recerca de l’interès particular. És el descobriment de que l’alegria de connectar amb la naturalesa s’imposa a la d’adquirir objectes compulsivament.

Som animals socials. Desitgem connectar i comunicar-nos. Anhelem una identitat amplia i aglutinadora que ens connecti amb tota la Humanitat. No només amb la nostra família i els nostres amics, no només amb la nostra ciutat, el nostre país o la nostre espècie, sinó amb cadascun dels éssers vius de la Terra, planta, animal o humà.

És una nova filosofia i, potser, una de molt antiga. I condueix a la més profunda i significativa classe de felicitat que hom pugui experimentar. Adopta la felicitat dels altres com a pròpia u incita a compartir els seus patiments.

No es pot comprar aquesta mena de felicitat en una botiga, no es pot aconseguir al superar l’últim nivell d’un videojoc. No es pot trobar a la cassoleta d’una pipa ni al cul d’una ampolla. Tampoc es troba contemplant espectacles esportius, ni vestint determinades marques o conduint certs cotxes. No es troba al aconseguir una titulació acadèmica ni per tenir un salari més alt. Prové directament de la percepció definitiva i profunda de que jo mateix i la resta no existim com a entitats aïllades. Estem interconnectats amb tota la resta. Tots som tots.

Tim Hjersted és director i cofundador de Films For Action

Traducido por las Brigadas de Traductores ([email protected])