Kapitalizme Karşı Mücadele

Baharda sosyal dayanışmanın isyankâr biçimlerini yeniden keşfetmemiz gerekiyor.

DAVID DEGNER

This article is available in:

#OWS hâlâ çeşitli fikirleri, görüşleri ve farklı politik radikallik düzeylerini kapsıyor olsa da, işgal hareketinin ruhu açıkça görülebileceği üzere anti kapitalisttir ve başka bir sistemi arzulamak hayatımızda daha bütünsel yer tutan bir protesto hareketini arzulamak demektir. Şimdiden değişik topluluklarda organize olmak açısından ilham verici birçok iş yapıldı ve sadece genel meclislerin değil ayrıca komünlerin ve kooperatiflerin de dağınık bir iletişim ağının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Teorinin eski kötümserliği komünal organizasyonun her gelişmiş ve sürekli formunun kapitalizmi tehdit edemeyen otonom bir oyukta var olabileceğini söyleyerek bizi arkamızdan vurur. Oysa sosyal dayanışmanın otonom, komünal formlarını sürdürmek direnişin doğrudan, aktif biçimlerini ötelemek değildir. Kapitalizme karşı mücadelenin pozitif ve negatif yönleri birbirini destekleyecek şekilde bağlantılı çalışmalıdır. Komünler, kooperatifler ve sosyal desteğin diğer araçları daha fazla radikal eylemi kolaylaştıran somut bir güvenlik ağı oluşturur, gerektiğinde maddi ihtiyaçlarının karşılanacağı güvencesini vererek insanların grev yapmalarını veya kredi borçlarını reddetmelerini sağlayabilir. Dahası, bu organizasyon biçimleri  birbirlerinden oldukça farklı geçmişe ve deneyime sahip insanlar arasında güven inşa etmek ve kimin ihtiyacı varsa, özellikle ekonomik çöküşün mağdurlarına yardım etmek gibi olağanüstü zor bir süreci başlatabilir.

Bu organizasyonlar katılımcıların zamanını ve enerjisini ücretli emekçiler, maaşlı çalışanlar ve tüketiciler olarak girdikleri rollerden alarak statükoyu zayıflatır. Elbette #OWS bunu yapmaya zaten başlamıştı; birçoğumuz son derece esnek (belirsiz olarak okuyun) herhangi bir işte çalışma lüksünün dışında veya kendini tam zamanlı işgalci (ki onlar şu an kiliselerde, sinagoglarda ve cömertçe teklif edilen müstakil evlerde uyuyorlar ve gün boyunca organizasyonla ilgileniyorlar) olarak görmeyenlerimiz bile ofis saatlerinde gizlice çalışma grubu e-maillerini veya işgallerle ilgili yazıları okuyor. Artık işgal hareketinin düşüncelerimizdeki birleştirici etkisinin eylemlerimize baskın olacak derecede yansıdığı ve politikamızın kendimize güç katacak şekilde uyumlu olduğu daha az şizofrenik bir var oluşa ulaşmayı amaçlıyoruz. Kapitalizme karşı olanlar için bu cesaretimizi test etmek ve hissettiğimiz geleceğe bakmak anlamına gelir. Daniel Markus'un gözlemlediği gibi " Protesto sadece ücretli çalışanların mesai dışı bir aktivitesi olduğu sürece komün hareketinden bahsedilemez: işçiler komünle mi yoksa patronları ve yöneticileriyle mi birlikte duracaklarına karar vermeliler."

Dayanışmanın yeni biçimlerine ihtiyaç maddi olduğu kadar duygusaldır da. Birçoğumuz hoşnutsuzluğumuzun boyutlarını fark etmeye başlıyor. Arkadaşlarımız ve sevgililerimizle vakit geçiriyoruz ancak bu buluşmalar bireycilik kültürü tarafından teşvik edilen anomiye doğru geçici kontrpuanlar olarak kalıyor. Başarı için çalışıyoruz fakat neyin başarıyı meydana getirdiği giderek belirsiz görünmekte. Sanki "yabancılaşma"dan bahsetmek demode, hangi iş ve aktivite biçimlerinin onun üstesinden gelmeye başlayabileceğine dair iddialarda bulunmak safça, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğu bir toplum yaratabileceğimize inanmak ütopik. Oysa işgal hareketinin yakın geleceğinde bunların olasılığını şimdiden görüyoruz ve çoktan gerekli altyapıyı inşa etmeye başladık.

Etki sadece etki değildir, devrimin belirleyici bir faktörüdür. Sonbaharda yaşadığımız direniş katarsisinin topluluğu desteklediği ve daha ilerisi için bizi cesaretlendirdiği gibi işgallerin daha komünal, kendi kendine yetebilen ve bütünsel örnekleri hareketi daha da sağlamlaştıracak ve güçlendirecektir. Direnişimiz öfkemizi sürdürdüğünde ama aynı zamanda hayatlarımızın maddi ve psikolojik temellerine kadar uzanarak yaşamsal kuvvetlerimizi mücadeleye kattığında gücümüzün zirvesinde oluruz.

Baharda militan topluluk çeşitleri ve sosyal dayanışmanın isyankâr biçimleri olduğunu birlikte yeniden keşfetmemiz gerekiyor. 

Translated by the Translator Brigades[email protected]